Niet tevreden? | De dealerverzekering van Vakgarage Tichelaar
auto_tichelaar_01.jpg

Contact

 

Telefoon: 088 18 555 88

E-mail: info@dealerloket.nl

 

Meer info

Niet tevreden?

Bent u niet tevreden over onze dienstverlening? Dan willen wij dit graag weten. U kunt zich wenden tot De dealerverzekering van Vakgarage Tichelaar . Indien wij, naar uw mening, er niet in slagen om het probleem naar uw tevredenheid op te lossen, dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD), postbus 93257, 2509 AG Den Haag of kijk op www.kifid.nl.

 

Wet financiële toezicht (Wft)

In de Dienstenwijzer geeft De dealerverzekering van Vakgarage Tichelaar inzicht in haar dienstverlening, voor wat betreft de consument. De Dienstenwijzer is in overeenstemming met de eisen die de Wet financieel toezicht (Wft) aan ons stelt. De letterlijke tekst van de dienstenwijzer kunt u hier lezen.